Taxatie

Werkwijze taxeren

Wij letten tijdens de taxatie op uiteenlopende zaken, zoals het type woning, de grootte, aard en indeling van de woning en het perceel, de ligging en omgeving, de bouwkundige kwaliteit en staat, het afwerkingsniveau en de esthetische en architectonische kwaliteit.

Ook wordt de oppervlakte van de woning gemeten en worden van alle ruimtes foto’s gemaakt. Daarnaast zullen wij kadastrale en gemeentelijke recherche doen naar de juridische status van het getaxeerde.

Alle bevindingen zullen worden verwerkt in een door het NWWI gevalideerd taxatierapport dat wordt geaccepteerd door alle banken en geldverstrekkers in Nederland en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ten behoeve van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Wij zijn aangesloten bij het register NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Indien het taxatierapport wordt gebruikt voor het aanvragen van een hypotheek in verband met de aankoop en/of verbouw van de woning, dan zijn de taxatiekosten meestal aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting.

Direct aanvragen Neem contact op